Atatürk Köşesi

Atatürk Köşemizde Atatürk'ün hayatı ve bilgiler yer almaktadır..

Barış İlkokulu Web Sitesi | Atatürk Köşesi

ATATÜRK'ÜN HAYATI

 

Atatürk


Atatürk, Milli mücadele'de milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir kumandan, devlet kuran büyük bir siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla, insanlık tarihinin tanıdığı en büyük adamlardan biri olduğuna hiç şüphe yoktur. Kahramanlık ve yüksek insanlık meziyetlerini, fikri ve hareketi kişiliğinde birleştirmiş bir liderdi.

Mustafa Kemal 1881'de Selanik'te doğmuştur. Babası Ali Rıza efendi,annesi Zübeyde hanımdır. Çocuk yaşta babasını kayıp eden Mustafa'yı annesi büyütmüştür. Şemsi Efendi ilkokulunda başlayan öğretim hayatı, Asker'i Rüştiye, Manastır Askeri lisesi ve Harp Akademisini başarı ile geçmiş ayrıca Harp Akademisi'nden 1905'de genç bir kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur.
Mustafa Kemal daha okul sıralarından itibaren yurt sorunları ile yakından ilgilenmiş ve bu nedenle Harp akademisinde okurken sorguya çekilmiş ve Suriye'ye sürülmüştür. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı cephelerde memlekete hizmetle geçmiştir. İstanbul'da gericilerin meydana getirdiği 31 Mart Vakası üzerine İstanbul'a gönderilen Harekat Ordusunun başkanlığını yaptı. 13 Eylül 1911'de İtalyanların Trablusgarb'a taarruzları üzerine buraya giderek halktan kurulan düzenli kuvvetlerle çok sayıda İtalyan kuvvetlerini uzun süre durdurmayı başarmıştır. Buradan Balkan Harbi'nin çıkması üzerine derhal yurda döndü. Daha sonra Sofya'ya ateşe militer olarak (Kıdemli Binbaşı) Mustafa Kemal memleketin kötüye gitmekte olduğunu devleti idare edenlere yazdı ise de sonuç alamadı. Bu sırada 1nci Dünya Savaşı başlamış ve Osmanlı Devleti savaşa girmişti. Mustafa Kemal cephede görev istedi
ve henüz kurulmamış 19ncu Tümen Komutanlığına tayin edildi. Çanakkale Savaşları başlamış ve Mustafa Kemal'de Tümeni'ni savaşa hazırlamıştı. Arıburnu'na çıkarma yaparak Gelibolu'yu düşürmek, İstanbul'u ele geçirmek isteyen düşman, karşısında Mustafa Kemal'i buldu. Anafartalar'da kıyıya çakılan düşman nihayet kurtuluşu Çanakkale'den kaçmakta buldu. 1 Nisan 1915'de bu başarılan sonucu albay olan Mustafa Kemal 2nci Ordu Komutanlığına
atandı. Kısa zamanda Muş ve Bitlis'i Ruslardan kurtararak tuğgeneralliğe yukseldi.
Türk ordusu yurt sınırlarında ve yurtdışında Galiçya'da,Romanya'da ve Kanal'da başarıyla savaşlar veriyordu. Fakat kuvetlerimize Almanlar kendi menfaatlarına kullanmaya çalışıyor ve Mustafa Kemal Paşa bunlarla mücadele ediyordu. Mustafa Kemal Paşa daha sonra 7'nci Kolordu ve Yıldırım Orduları Komutanı olarak Türk Kuvvetlerini geri çekmeyi başardı. Müttefiklerimiz savaşa son verdiklerini Osmanlı Devleti de bunlara uyduğundan Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a döndü. Bundan sonra Anadolu'nun yani Türk Ulus'unun kurtuluşuna karar veren Mustafa Kemal 3 üncü ordu müfettişi olarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Bu sırada Osmanlı hükümeti Sevr
Antlaşması'nı imzalamış ve düşmanlar Anadolu'yu taksim ve işgal etmiş, ordu terhis edilmiş ve silahlarına el konulmuştu. Kısa zamanda Erzurum ve Sivas Kongrelerini yaptı, komutanlarla irtibat kurdu. Büyük Millet Meclisi'ni toplayarak Anadolu'da milletin bir ferdi olarak kurtuluş savaşına başladı. İçte isyanları bastırıp birliği kurdu ve 10 Ocak 1921'de Birinci İnönü,1Nisan 1921'de İkinci İnönü,19 Eylül 1921'de Sakarya Savaşları'nı kazanarak Yunan Ordusunun gücünü kırdı. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra gazi ünvanını ve mareşal rütbesini Büyük Millet Meclisinden aldı. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruzla Yunan Ordusu'nu bozguna uğrattı ve 30 Ağustıs 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Yunanlıları imha etti. Artık vatan kurtulmuştu. Bundan sonra sulh yapıldı ve Gazi Mustafa Kemal 29 Ekim 1923'de Türkiye Cumhuriyetini kurdu.

 

.Atatürk

 

 

İlk Cumhurbaşkanı seçildi.Kurtarıcı gazi Mustafa Kemal Atatürk 15 yıl devlet başkanı olarak yurdun kalkınmasına ve milletin batı uygarlık düzeyine çıkartılmasına çalıştı. Yurdun her köşesine yollar, demiryolları yapıldı, fabrikalar kuruldu, okullar yapıldı ve büyük örnek çiftlikler kuruldu. Halifelik kaldırıldı, harf devrimi yapıldı, fes atıldı, medeni kanun kabul edildi, kadınlara haklar tanındı.Medrese, tekke ve zaviye gibi gerici, cahil tembel yuvaları kapatıldı. Onların yerine modern okullar açıldı. Yediden yetmişe bütün yurttaşlar halk okullarında okuma yazma öğrenmeye başladılar. Memleket hızla kalkınıyor fakat bu hudutsuz çalışmalar büyük kurtarıcı Atatürk'ün sağlığını bozuyordu.

Atatürk, Hatay'ın anayurda katılması için çalışıyordu, hastalığı çok ilerledi, kurtuluş ümidi yoktu. Fakat hiç kimse ölümü büyük Atatürk'ümüze yakıştıramıyordu. Gemlik ve Bursa gezileri esnasında Atatürk soğuk almıştı. Tedavi olmak ve dinlenmek üzere İstanbul'a geri döndü. Ama ne yazık ki Atatürk çok ciddi bir şekilde hastalanmıştı. Nihayet o kara gün geldi. 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe Atatürk vefat etti. Buna hiç kimse inanmadı. Ama Atatürk İnsanların gözünde ölümsüzlük kazandı. Çünkü büyük ata ve onun ölmez eserleri içimizde taşıyor ve
dünya var oldukçada yaşayacaktır.

 

 

Etkinlikler | Okulumuz | Resim Galerisi | Ödüllerimiz | İstatistik | İletişim